naar homepage

       Hettinga Stichting

 
stichting
genealogie
links

   Ostfriesland

Onderzoek.

Ook na het verschijnen van het boek in 2010 zet de werkgroep genealogie van de Hettinga Stichting het onderzoek naar naamgenoten en hun familie voort. Een genealogie is immers nooit af ! Altijd weer zullen er geboorten-, huwelijken en overlijdens zijn Maar ook uit archieven kunnen nieuwe en belangrijke gegevens boven water komen.
Zo zijn nog altijd niet alle notariële archieven uit de periode 1810 tot 1920 bij Tresoar ingezien. Ook worden steeds meer kranten in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten gedigitalieerd en zijn op internet te raadplegen.

Belangrijkste aandachtspunten voor 2014 zijn:

- onderzoek naar de Van Hettinga's in Ostfriesland door de werkgroep. Gebleken is dat mogelijk alle in Duitsland wonende Van Hettinga's afstammen van het adellijke geslacht Van Hettinga.

- onderzoek naar aanvullingen van het adellijke geslacht Van Hettinga's bij Tresoar in Leeuwarden,

- onderzoek naar de ouders van Reinske Wybes, de stammoeder van alle van oorsprong karholieke Hettinga's. (deel 4 in het boek)

- onderzoek naar nieuwe gegevens betreffende alle families (Van) Hettinga en verwanten in de archieven en de media.

Samen met anderen zal de werkgroep nieuwe gegevens verwerken in het Hettinga archief. Waar nodig zal er gepubliceerd worden in de Hettinga Nieuwsbrief of op deze website.

Hettinga pen

Uiteraard is het prettig als men ons gegevens wil verstrekken. Dat kan het beste door het vragenformulier in te vullen. Dat kunt u hier downloaden en per post of digitaal opsturen naar de Hettinga Stichting.

Omdat we de komende tijd veel aandacht willen besteden in de in Duitsland wonende van Hettinga's zoeken we contact met de aldaar wonende families. Men kan een vragenformulier in het Duits invullen dat met hier kan downloaden.

Maar ook van de in Amerika en Canada wonende Hettinga's ontbreken nog gegevens. Vandaar dat we hen verzoeken een vragenformulier in het Engels in te vullen dat men hier kan downloaden.

Ten slotte en niet onbelangrijk. We zoeken foto's van Hettinga's uit het verleden. We verzamelen alle foto's die een relatie met Hettinga's hebben, w.o. portretten, trouwfoto's, familiefoto's en foto's van boerderijen en huizen. Ook foto's die gemaakt zijn bij bijzondere gelegenheden als 25- 40- of 50-jarige huwelijksfeesten zijn zeer welkom.
Het digitaal toesturen van de foto's met een goede omschrijving en minimaal 300 kb groot is het eenvoudigst. Ook wij kunnen foto's scannen en zorgen dat de originelen binnen enkele dagen weer bij u terug zijn.

 

  terug naar boven

 
 
© Hettinga Stichting website d.d. 5 nov.2006.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook en evenmin in retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hettinga Stichting.