naar homepage

    Hettinga Stichting

 
stichting
families
donateurs
genealogie
onderzoek
nieuwsbrief
nieuws
kwartierstaten
kwartieren
fietsroutes
routes
gastenboek
 
Hettingadag 2014


De Nieuwsbrief van de Hettinga Stichting.

De Nieuwsbrief is een familieblad met allerlei familievaria en wordt tweemaal per jaar - in voor- en najaar - gratis toegezonden aan de donateurs van de Hettinga Stichting. In sommige artikelen wordt ingegaan op de historische achtergrond en de leefomstandigheden van Hettinga's in het verleden.
In de nieuwsbrieven wordt in de regel een kwartierstaat opgenomen van een familielid.

Wilt u een bijdrage leveren aan de Nieuwsbrief of heeft u een idee over een artikel(tje) neem dan contact op met de redactie.

Eddy Hettinga, Johannalaan 7, 8111 AT Heeten, tel. 0572 - 38 26 83 e-mail.

Nwbr vj 2014  

Nieuwsbrief april 2014
- bestuur, winkeltje
- berichten voorjaar
- Maikel Galama, genealoog
                            en varzamelaar.
- Rein Klazes Hettinga,
- kwartierstaat George                                    Ellerboek
- memoriam Mebius Hettinga
- familievaria
- Hettingadagdag 17 mei
- Lintje,
- verzoek verhalen 2e W.O.

nbr nj 2013

 

Nieuwsbrief dec. 2013
- bestuur, winkeltje
- berichten najaar
- Greet Hettinga 80 jaar
- St. Jozefkerk Heeg
- 100 kisten drank
- koperen emmer Warga
- intervieuw Piet Hettinga
- benoemd tot ridder
- Yannick naar FC Groningen
- kw.staat Rikus Hettinga
- verslag Hettinga dag

Nieuwsbrief vj 2013

Nieuwsbrief april 2013.
- bestuur, redactie,winkeltje
- In memoriam Co Hettinga
- in memoriam Eduard Hettinga
- in memoriam Tsjebbe Hettinga
- aanvulling Hettingaboek deel 6 twee generaties Jan Eyts
- familievaria
- diverse berichten
- Hettingadag in De Eese.


nj 2012

Nieuwsbrief dec. 2012.
- bestuur, redactie, winkeltje
- Een zuivelverhaal door Kees Witteveen
- Ontdekkingstocht door Jan Rein Hettinga
- familievaria
- Yteke Hettinga ontdekt nieuwe foto's
- Het bedrijf van Doede Hettinga in Klooster Lidlum
- Gezellige Hettingadag in Langweer
- Jappie Hettinga 'gelukkig zijn we altijd boer'.
- Machtigste vrouw 2012 Renee Jones-Bos
- Lysbeth Hettinga wint de Tinnen Menner
- In memoriam Anna Maria Hettinga-de Vries
- Donatie, meewerken bij de Hettinga Stichting, mailinglist.


vj2012

Nieuwsbrief april 2012.
- Bestuur, redactie, winkeltje
- Schilderijen Sible Taekes Westendorp en Grietje Tjebbes Hettinga
- Een aquarel van de Kleine Kerkstraat 7, Leeuwarden
- Hettingadag 2012
- Lolke Gerrits, alias de koning van Wartena
_ Afstamming Lolke Gerrits
- familievaria
- Lolle Hettinga óverziet landschap vanaf hoge hoogtes
- Goud voor turnster Nadine Hettinga
De familie Van Hettinga uit Ostfriesland
- Adenda en arrata boek 'Hettinga, Friese Families'.

|
nj 2011

Nieuwsbrief dec. 2011
- Bestuur, redactie, winkeltje
- Provinciehuis wapen Hettinga.
- Co Hettinga, archiefonderzoeker.
- Voorstellen Ineke Valckx-Hettinga.
- Kwartierstaat Ineke Valckx.
- Koninklijke onderscheidingen,
- Hans Hettinga stopt.
- familievaria.
- Erik Hettinga.
- Nadine Hettinga.
- Meike Hettinga, pastoraalwerk.
- Wytske Hettinga, Friese fijnhouthandel.
- Verslag Hettingadag Marsum.
- Hettinga wapens.
- wapen r.k. familie Hettinga.


vj 2011

Nieuwsbrief april 2011.
- Bestuur, redactie, winkeltje en
donateur worden.
- Schilderij Sytske Jans Hettinga-Wiersma.
- Ds Th. Hettinga, predikant Barendrecht.
- Kwartierstaat familie De Rijk. - Aanvullingen, errata Hettingaboek.
- Geboorteakte Wytske van Dijk-Meindersma.
- familievaria.
- Thomashuis fam. Hettinga, Renkum.
- De Veer van Jacqueline Hettinga.
- Van Hettinga's in Duitsland.
- Tjeerd Brouwer 1922-2008.
- Klaas Hettinga in prov.staten. - Hettingadag 2011.
- bindfouten boek.
- donatie 2011.


nj 2010

Nieuwsbrief november 2010
-
Bestuur, redactie, winkeltje en donateur worden.
- Verslag Hettingadag 2010. - Hettinga, Friese families bestellen.
- Betekenis wapen r.k. familie. - Kwartierstaat Arjen en Jurjen Sikkes.
- familievaria.
- Nieuwe bestuursleden.
- Fysio- en Manueeltherapie Hettinga.
- Dichter Tsjêbbe Hettinga skriuwt gedicht foar Fryslân. - Meinze Jochum Hettinga, vervolg.
- De Mont Ventoux op voor kanker-bestrijding.
- Puzzelfinale met Hettinga's.
- 525 Jaar Protestantse gem.Balk.
- Bijlage: bestelformulier boek


vj 2010

Nieuwsbrief april 2010.
-
Bereikbaarheid bestuur, winkeltje en geef u op.
- Hettinga, Friese families.
- Greonterp 1855-1857.
- Kwartierstaat Froukje Alles Hettinga.
- familie varia.
- vacature bestuur.
- Boek Kees Witteveen.
- Van internet en ander nieuws.

Bijlagen:
- intekenformulier boek.
- opgave Hettinga-dag 2010.
- verzoek donatie 2010.


nj 2009

Nieuwsbrief november 2009.-Bereikbaarheid bestuur, winkeltje en geef u op.
- Bisschop Nicolaas Hettinga.
- Hotel vd Valk aan Werpsterdyk,
- De veer van Jan S. Hettinga, Heeg.
- Kwartierstaat van Bisschop Nicolaas Hettinga.
- familie varia.
- in memoriam Evert Jansen.
- in memoriam Jolande Hettinga-Klomberg.
- Simmergasten Rimmer en Aaltsje.
- Reünie kleinkinderen Hettinga-Witteveen.
- Hettinga boek, najaar 2010.
- verslag New York en Hielke Hettinga,
- van internet en ander nieuws.

 

   terug naar boven.

 
 
© Hettinga Stichting website d.d. 5 nov.2006.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook en evenmin in retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hettinga Stichting.