naar homepage

      Hettinga Stichting

 
Stichting
nieuwsbrief
nieuws
 
 

Nieuws van het internet.

We vermelden hier de laatste nieuwtjes die we op het wereld wijde web zijn tegengekomen. Heeft u nieuws meldt het aan de redactie van de Nieuwsbrief.


Koninklijke onderscheiding voor geestelijk verzorger en musicus Jos Hettinga
Op zondag 4 november 2012 heeft de burgemeester van Utrecht, mr. A. Wolfsen, een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan J.H.W.M. Hettinga (64). Hij is voor zijn bijzondere verdiensten op gebied van de geestelijke verzorging en de muziek benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hettinga werkt sinds 1986 als geestelijk verzorger in zorgcentrum Rosendael in Utrecht. Hier begeleidt hij mensen die lijden aan afasie of dementie en daardoor niet of nauwelijks meer kunnen communiceren. Hettinga zocht naar nieuwe manieren om communicatie mogelijk te maken, heeft bestaande methoden verder ontwikkeld en boekte hierin grote vooruitgang. Ook geeft hij lezingen en publiceert hij over dit onderwerp.
Kerkmuziek
Hettinga zette zich sinds 1965 ook in voor de kerkmuziek. Hij dirigeerde verschillende koren en is sinds 1999 dirigent van de Paulus Cantorij Utrecht. Hij had een voortrekkersrol als het gaat om vernieuwingen in de kerkmuziek. Mede door zijn werkzaamheden is er een nieuw repertoire onstaan dat door vele kerkkoren in Nederland wordt gebruikt.
Afscheid
De onderscheiding werd uitgereikt ter gelegenheid van het afscheid van Hettinga als dirigent van de Pauluscantorij in de Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 in Utrecht.
(Stadsblad Utrecht)

 

Te Balk is op 30 oktober 2012 overleden An Feenstra-Hettenga.
Antje (An) Hettenga is de dochter van Geert Kornelis Hettenga en Jantje Gaukes Bootsma en werd geboren op 10 december 1920 te Idskenhuizen (Don). An was sinds 1972 weduwe van Douwe Feenstra en is 91 jaar geworden.

Amsterdam City Swim 2012.
Annie Hettinga-Bongertman heeft op 8 september j.l. meegedaan aan de Amsterdam City Swim in de grachten van de hoofdstad.  Een tocht van 2.028 meter, ofwel ruim 2 km. Door jaarlijks een uniek zwemevenement in de Amsterdamse grachten te organiseren streeft de Amsterdam City Swim ernaar zoveel mogelijk gelden in te zamelen voor onderzoek naar onderbelichte ziektes. In 2012 is gezwommen zwemmen voor ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose). Een van de bekendste deelnemers was dit jaar Prinses Maxima. Annie heeft met haar zwemtocht maar liefst een bedrag van € 795,- aan sponsor gelden bijeenvergaard voor dit goede doel.

City Swim


Op 31 augustus 2012 is Anna Maria Hetinga-de Vries te Sneek overleden, ze werd 100 jaar. Anna is sinds 1997 weduwe van Jarig Klazes Hetttinga. Tussen 1941 en 1950 worden te Burgwerd zeven kinderen geboren. Anna stamt af van Albert Eyses de Vries (1807-1879) en Korneliske Wytzes de Boer (1812-1873) die rond 1840 te Steggerda woonden. (boek: deel 4.7.3 - XIII-BO, blz 542)


Lysbeth Hettinga wint in Sonnega de Tinnen Menner.

SONNEGA - Menner Lysbeth Hettinga, lid van PSV Sjaerdema-Liauckemaruiters in Franeker e.o., maakt een bliksemcarrière in de mensport. Zij won op 24 maart in de manege De Caprilli in Sonnega de Tinnen Menner.

Zij boekte het beste resultaat in de Friezen Indoor KFPS-Varisocompetitie en won in Sonnega ook de finale in L klasse. Zij is pas sinds vorig jaar september begonnen met mennen met haar Fries Marit, daarvoor reed zij de paarden onder het zadel. Op vijfjarige leeftijd echter had zij ook al eens de menteugels in handen met een shetlander. Mennen zit de familie in het bloed. Haar zusje Tineke won in 2009 ook al de Tinnen Menner. De eindresultaten in deze competitie golden over minimaal vijf wedstrijden. In het voortraject is gestreden in Sint Nicolaasga, Sonnega, Balkbrug, Assen en Oenkerk.
Uit: Blik Op Weststellingwerf

Hettinga Lysbeth


Goud voor turnster Hettinga.

Nadine Hettinga op nummer 1.

Eelde-Paterswolde - TurnGroep Noord, met diverse talenten uit Eelde en Eelderwolde, kwam op zondag 5 februari 2012 in actie op het IISPA-toernooi.
Het toernooi werd voor het eerst in de topsporthal in Almelo gehouden en telde niet mee voor de landelijke kwalificatie, maar is een goede gelegenheid om wedstrijdervaring op te doen en om eventueel nieuwe elementen uit te proberen. Turnsters uit alle delen van het land schreven zich in.
In de categorie jeugd deed Nadine Hettinga (11) uit Eelde mee. Nadine turnde een erg sterke wedstrijd, op een klein foutje op balk na. Ze wist hier dan ook met een zeer ruime voorsprong beslag te leggen op de gouden medaille. Een hele goede prestatie.

Nadine Hettinga


Laurentiuskerk in Kimswerd geeft schatten prijs.

KIMSWERD – De tijd van slapeloze nachten is achter de rug voor Tsjebbe Hettinga. De restauratie van de Laurentiuskerk is nu zo ver dat een tekort van 40.000 hem niet meer uit de slaap houdt.
De Vrienden van de Laurentiuskerk waren zaterdag 14 januari 2012 zichtbaar onder de indruk van de huidige staat van de Kimswerder kerk.
Op 12 mei kan gedeputeerde Jannewietske de Vries het monumentale godshuis opnieuw in gebruik nemen. Ze wandelt dan over de imposante grafstenen van de Van Heemstra’s. De grote zerken lagen lang verborgen onder de bij de restauratie verwijderde houten vloer. Dankzij een nieuw glazen paneel kan men een blik werpen in de grafkelder rondom de grafkelder waarin de restanten van Ida van Tiara, haar moeder en oma liggen.
Andere vondsten zijn: een altaarsteen met de Latijnse tekst ‘Sancta Maria ora pro nobis’ (Heilige Maria, bidt voor ons) en vijf kruisjes die de stigmata van Jezus symboliseren. Verder kwam ook een steen – vermoedelijk ooit onderdeel van het altaar – met daarin de naam Lauren-tius aan het licht en kwam het graf van pastoor Johannes onder drie houten vloeren in het koor tevoorschijn.
Tijdens de restauratie is er nogal wat discussie geweest over de wand die het koor scheidde van de kerk. Het aan de roomskatholieke periode herinnerend deel van de kerk werd in de reformatie letterlijk weggetimmerd en sindsdien gebruikt als rommelhok. De stichting wilde het koor graag weer bij de kerk voegen en kreeg haar zin. Ook de vroeg-gotische ramen zijn weer ‘in functie’. Hettinga: ,,No hast al dy sfearen wer yn it sicht en dat wie ús doel.’’
Twaalf keer per jaar wordt er in de Laurentius gekerkt door de PKN-kerk Arum/Kimswerd i.o. Daarnaast wil de stichting de kerk zo veel mogelijk openstellen voor publiek. Dat moet kunnen kijken en luisteren naar een audiovisuele presentatie of deelnemen aan rondleiding door een van de tien vrijwilligers. Verder denkt de stichting aan concerten, lezingen en culturele activiteiten.
Op dit moment zijn er 183 Vrienden, Hettinga verwacht dat dit aantal zeker de 200 zal passeren. ,,Sa’n tsjerke is in mienskiplik gebou dat troch de mienskip droegen wurde moat. Oars rêde jo it net. Freonen binne tige wichtich.’’ (Uit: Franeker Courant).

Tjebbe Hettinga

Tjebbe Hettinga bij bezichtiging Laurentiuskerk Kimswerd.

Miljeu Wurkgroep Boalsert.

Het Bolswards Nieuwsblad bericht op 16 januari j.l. dat de Miljeu Wurkgroep Boalsert hevig verontwaardigd is over het kappen van twee grote beuken in de binnentuin van het Klein Gasthuis. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente SWF had een kapvergunning verleend, waartegen de Miljeu Wurkgroep Boalsert bezwaar had gemaakt. De bewaarschriftprocedure liep nog, vertelt Titus Hettinga, secretaris van de werkgroep, en toch zijn de beuken eind vorige week al gekapt. 'Wat voor zin heeft het dan om bezwaren in te dienen?'


Op 3 januari 2012 is op Costa Rica Ariana Hettinga Dorado geboren. Zij woog 2820 gram en was 50 cm. Het gaat uitstekend met haar. Wij feliciteren de gelukkige ouders Yúrika Dorado en Jelle Evert Hettinga met haar komt.
Jelle is de zoon van Ric en Caroline Hettinga uit Driebergen.
(boek - deel 6 blad 693) Uit: De Nederlandse Vereniging Costa Rica.

Ariana  terug naar boven

 
 
© Hettinga Stichting website d.d. 5 nov.2006.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook en evenmin in retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hettinga Stichting. .