naar homepage

       Hettinga Stichting

 
stichting
genealogie
links

   Ostfriesland

 

Links.

Onderstaande links verwijzen naar websites die bij het genealogisch onderzoek, met name in Friesland, van belang zijn.
Ook verwijzen we naar weblogs en websites van Hettinga's. Wilt u hier een link naar uw website plaatsen stuur dan een e-mail naar de webmaster: j.hettinga@wxs.nl

Uiteraard stellen het op prijs als u een link maakt naar de website van de Hettinga Stichting.

Genealogische websites:

- Alle Friezen
- Archief- en documentatiecentrum Bolsward
-
Centraal Bureau voor Genealogie
- Digitale stamboom portaal
- Fries Archiefnet
- Fryske Akademy
- Genealogie Andrys Stienstra
- Genealogie en heraldiek in Nederland
- Genealogie in Workum
- Graftombe
- Hazadata
- Hisgis
- Historisch Centrum Leeuwarden
- Leeuwarder Courant
- N.G.V. - Nederlandse Genealogische Vereniging
- N.G.V. - boekrecensie 'Hettinga, Friese families'
- Stamboom surfpagina
- Tresoar
- WieWasWie
- Wumkes

Genealogische vragenforums

- Stamboomvragenforum
- Tresoar forum

Websites over Friese families

- Aalsum van, Aalsma
- Andringa
- Boekema
- Elsinga, Obbema
- Galama / Galema
- Huitema
- Ketelaar
- Kramer (Joure)
- Kuipers
- Laagland
- Posthumus
- Siemensma / Siemonsma
- Spijkerman
- Walta
- Weide van der (Bolsward)
- Witteveen

Hettinga websites en weblogs

- Gerestein-Hettinga, Marianne, galerie-expositie-werk
- Hettinga Ben, freelance kok
- Hettinga, boomkwekerij- tuincentrum, Joure
- Hettinga Claudia, mediation, coaching, management
- Hettinga Daniel, duivensport
- Hettinga Ellis, internetprogrammeur
- Hettinga estate, winery Nieuw Zeeland
- Hettinga, fysio- en manueeltherapie, Leeuwarden
- Hettinga Focke en Joyce, Hettingabier
- Hettinga, Frank jachtservice
- Hettinga installatiebedrijf Heeg
- Hettinga Jaap, beeldend kunstenaar
- Hettinga Jan Rein, weblog van een cameraman
- Hettinga kampeerboerderij
- Hettinga Menno, weblog
- Hettinga Piet, saloncharters
- Hettinga verpakkingen Sneek
- Hettinga vormgeving & webdesign

Heemkunde in Friesland

- Langs de Luts in Balk
- Blauwhuis on line
- Yeb Hettinga stichting / museum in Firdgum
- stichting klokkenstoelen
- geschiedenis van Oppenhuizen en Uitwellingerga
- geschiedenis St. Nicolaasga, Langweer
- geschiedenis van Tjerkwerd

 


 

 

  terug naar boven

 
 
© Hettinga Stichting website d.d. 5 nov.2006.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook en evenmin in retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hettinga Stichting.