naar homepage

   vogel Hettinga Stichting

 
stichting
families
donateurs
genealogie
onderzoek
nieuwsbrief
nieuws
kwartierstaten
kwartieren
fietsroutes
routes
gastenboek
 
Hettingadag

Genealogie.

Natuurlijk is de werkgroep genealogie van de Hettinga Stichting er trots op dat in 2010 het boek 'Hettinga, Friese families' is verschenen. Samen met de andere leden van de Hettinga Stichting is er in de voorgaande jaren hard gewerkt om dit lijvige boekwerk tot stand te brengen.
Dankzij de donateurs waren er financiële middelen voorhanden om professioneel en gedegen onderzoek in het archief te Leeuwarden (Tresoar) te laten verrichten.

boek

Het boek is bijna 200 jaar na de naamgeving in 1811 verschenen. Velen vonden dat het tijd werd om de genealogieën van de verschillende Hettinga families in druk te laten verschijnen. Bovendien wilde het bestuur van de Stichting, na 10 jaar van onderzoek, dit project afronden.

Het boek is een genealogisch standaardwerk geworden waarin alle Friese families zijn opgenomen. Bijzonder is dat ook de gezinnen van de vrouwelijke Hettinga's zo volledig mogelijk zijn uitgewerkt. Honderden Hettinga's hebben vragenlijsten ingevuld en foto's uit het verleden ingestuurd.
Het maandblad van de Nederlandse Genealogisch Vereniging 'Gens Nostra' schrijft in een recensie: 'Al met al een prachtig werk, dat in elke boekenkast van een Hettinga-afstammeling thuis zou horen'.

Inhoud:

deel 1 - De adellijke familie (Van) Hettinga.
deel 2 - De familie Van Hettinga-Tromp uit Woudsend.
deel 3 - De p..c. familie Hettinga uit Oppenhuizen.
deel 4 - De r.k. familie Hettinga.
deel 5 - De p.c. familie Hettinga uit Langweer / Teroele.
deel 6 - De p.c. familie Hettinga uit Oldeholtpade.
deel 7 - De familie Hetting uit Morra, Oostdongeradeel.
deel 8 - De familie Aaltje Jans Hettinga uit Dokkum.
deel 9 - De familie Hettinga uit Nes, Westdongeradeel.
deel 10 - De familie Hette Wytzes Hettema (Hettinga).
(de laatste vier delen betreffen een beperkt aantal bladzijden)

Graag verstrekken we aan kopers van het boek de nieuwste gegevens. Het betreft aanvullingen (addenda) op de personalia, dus geboorten-, huwelijken en overlijdens uit heden en verleden. Maar ook enkele correcties (errata) worden vermeld.
Het is echter ondoenlijk om tekstaanvullingen in een overzicht op te nemen.

Op uw verzoek sturen wij aan kopers van het boek per e-mail de nieuwe verzamelde gegevens vanaf 2010 tot en met 2013 in een PDF bestand. Stuur de e-mail.

Ook uw aanvulingen/correcties zijn van harte welkom en een berichtje hierover stellen we zeer op prijs.

Het boek is in 2012 geheel uitverkocht.
De Hettinga Stichting heeft geen exemplaren meer !

Piaam Piaam
Piaam Piaam
  Boekpresentie op 9 oktober 2010 in Piaam.

 

   terug naar boven.

 
 
© Hettinga Stichting website d.d. 5 nov.2006.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook en evenmin in retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hettinga Stichting.