naar homepage

    Hettinga Stichting

 
stichting
families
donateurs
genealogie
onderzoek
nieuwsbrief
nieuws
kwartierstaten
kwartieren
fietsroutes
routes
gastenboek
 
Hettingadag 2014


Fietsroutes.

Tijdens de Hettingadag wordt er in de middag ook gefietst. Dit is een van de activiteiten op deze dag. Altijd weer zijn er enthousiaste bestuursleden die een fietstocht uitzetten en er zijn altijd Hettinga's en verwanten die de route met veel genoegen fietsen. Soms in weer en wind, maar meestal met fraai zomer weer.

fietspad langs Bolswarder trekvaart naar Burgwerd

De tot heden gemaakte routes zijn op de website van de Hettinga Stichting geplaatst zodat iedereen gedurende het hele jaar langs bekende en fraaie 'plaetsen' en plekjes in Friesland kan fietsen. Het jaar waarin de route gemaakt is hebben we gehandhaafd omdat alle situaties en namen, die in de route zijn opgenomen, niet zijn gewijzigd.
Tegen het maken van een prive kopie om de route te fietsen hebben we geen bezwaar. Maar uiteraard zijn de routes eigendom van de Hettinga Stichting en is er copyright. Verwijzing naar deze website is uiteraard gepast.

De routes:

Heeg 2003 - 20 km
De tocht gaat van Heeg naar Gaastmeer, Idzega, Oudega (W) en via Lytshuizen terug naar Heeg.

Franeker 2004 - 20 km
Vanuit Franeker naar Salverd, Ried, Firdgum, Klooster-Lidlum, Dongjum naar Franeker.

Workum 2005 - 24 km
Van Workum gaat de tocht richting 't Heidenschap. Over de Ursuladijk naar de fietsweg langs de De Nieuwe Vaart. Dan richting Koudum en dan na het tunneltje richting Hindeloopen. Bij NS station Hindeloopen richting Workum.

Bolsward 2006 - 10 km en 8 km
Deze tocht bestaat uit twee delen.
Het eerste deel gaat van Bolsward langs de Bolswardertrekvaart naar Burgwerd. Via de Sjungadijk naar Hichtum en terug naar Bolsward.
Het tweede deel gaat van Bolsward naar Laad en Zaad, Nijland en weer terug naar Bolsward.

Blauwhuis 2007 - 15 km
Vanaf café de Freonskip naar Westhem, over het fietspad langs de Oudgaaster Brekken naar Greonterp en terug naar Blauwhuis.

Blauwhuis Blauwhuis

Balk 2008 - 25 km.
Vanaf hotel-restaurant Teernstra brengt de fietstocht ons naar Ruigahuizen, Oudemirdum, Nijemirdum, Sondel en Wijckel in het fraaie Gaasterland.

Sneek 2009 - 20 km (uit te breiden tot 40 km)
Vanaf hotel restaurant Nieuw Hanenburg gaat de tocht eerst naar Uitwellingerga. Dan terug via Oppenhuizen met de mogelijkheid om via het Sneekermeer, Goënga en Scharnegoutum terug te keren naar Sneek.

Sneek Sneek

Marssum 2011 - 33 km
Vanaf Nij Andringastate te Marssum gaat de route via het Poptaslot in Marssum naar Leeuwarden, Jelsum, Cornjum naar Wijns. Hier gaat u met het veertje over de Ee (let op de openingstijden). Aan de overkant is gelegenheid voor een versnapering.
Dan via Lekkum, Snakkerburen, Leeuwarden en Risumazijl terug naar de Nij Andringa State in Marssum.

Poptaslot Wijns

Langweer 2012 - 35 km
We starten in Langweer bij Brasserie Anders. De tocht gaat naar Scharsterbrug. Dan via St. Johannesga naar het natuurgebied Nannewiid. Hier kunt u een stop inlassen. Via Oudehaske en Boornzwaag gaat het terug naar Langweer.

Langweer   Nannewiid

De Eese - Steggerda 2013 - 35 km
Vertrekpunt hotel Hampshire Duivenslaagte 2 te De Bult:
bij Steenwijk, grenzend aan natuurgebied De Woldberg en landgoed De Eese.
U fietst door prachige natuurgebieden en komt in de omgeving van Steggerda, Peperga en De Blesse.

Woudsend - 2014 - 35 km
Vertrekpunt restaurant 'De Pleats' Waechswâl 2, Woudsens.

Oranjewoud - 2015
Vertrekpunt hotel Tjaarda.

Goingarijp - 2016 - 21 mei a.s.
Vertrekpunt restaurant De Klokkenstoel.


Bron en adres voor correcties en/of aanvullingen m.b.t. deze fietsroutes:

Maikel Galama, Dwarsnoard 3, 8711 AP Workum
E-mail: maikelgalama@hotmail.com
telefoon: 0515 - 85.79.22

 

   terug naar boven.

 
 
© Hettinga Stichting website d.d. 5 nov.2006.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook en evenmin in retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hettinga Stichting.