naar homepage

   vogel Hettinga Stichting

 
stichting
families
donateurs
genealogie
onderzoek
nieuwsbrief
nieuws
kwartierstaten
kwartieren
fietsroutes
routes
gastenboek
 
Hettingadag

Donateurs.

Al meer dan 200 families steunen de Hettinga Stichting.

De donatie bedraagt vanaf 2014 € 12,50,- per gezin per jaar.
De bijdrage voor donateurs in het buitenland is € 20,- i.v.m. hoge frankeerkosten.

Uiteraard is een hoger bedrag zeer welkom !

De jaarlijkse bijdrage van de donateurs is bijzonder welkom.
De Hettinga Stichting heeft in de voorbije jaren verschillende malen opdracht gegeven aan bekende en ervaren genealogen om onderzoek te doen in de Friese archieven bij Tresoar. Dat heeft veel nieuwe historische/genealogische gegevens opgeleverd van alle Hettinga families, met name wat betreft de voorouders van voor 1750.

Dit gespecialiseerde genealogisch onderzoek is dus mogelijk gemaakt door de donateurs van de Hettinga Stichting die jaarlijks een donatie overmaken.

Ook in de komende jaren wil de Stichting verder onderzoek naar Hettinga in het verre verleden laten verrichten. Daarnaast wil de Stichting tussen de Hettinga's bevorderen door het organiseren van de jaarlijkse Hettingadag. Allerlei nieuwtjes en berichten worden via de Nieuwsbrief in voor- en najaar en de website bekend gemaakt.

Als u donateur wilt worden meldt u zich dan aan bij de stichting door een e-mail of briefje te sturen naar het secretariaat met vermelding van:
voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoon en eventueel uw
e-mailadres .

Secretariaat Hettinga Stichting

p/a Mw. Ineke Valckx-Hettinga
Reiger 8,
8103 AK Raalte, tel. 0572 - 36 04 04
e-mailadres secretariaat Hettinga Stichting: e-mail

Maak uw jaar donatie over naar bankrekening NL22 RABO 0132 68 80 93
t.n.v. Hettinga Stichting Geleen, onder vermelding van: nieuwe donateur en woonplaats.

Als donateur ontvangt u tweemaal per jaar de Nieuwsbrief van de Hettinga Stichting. U ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Hettinga's (Hettinga-dag) en u kunt artikelen kopen in de 'Hettinga-winkel'.

De Hettinga winkel.

  • boek: 'Hettinga, Friese families'.
  • Hettinga fietsroutes,
  • Hettinga cap
  • Hettinga balpen, 12½ jaar
  • Hettinga polo shirt
  • Hettinga mok
  • Hettinga wapen speciaal papier.

Bestellingen bij Eddy Hettinga,
tel. 0572-38 26 83

en op de Hettingadag.

  mok
           mok

 

   terug naar boven.

 
 
© Hettinga Stichting website d.d. 5 nov.2006.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook en evenmin in retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hettinga Stichting.