naar homepage

Hettinga Stichting

 

 

Hettinga Stichting
Hettinga families
donateurs
genealogie
onderzoek
Nieuwbrief
het nieuws
kwartierstaten
kwartierstaten familie
fietsroutes
de routes vanaf 2003
links
gastenboek
 
Hettingadag 21-05-2015

 

Hettingadag op zaterdag 21 mei 2016 in Goingarijp

Kaartje parkeren kijk beneden......!!!

Op zaterdag 21 mei a.s. vindt de jaarlijkse Hettingadag plaats welke dit jaar zal zijn op locatie
'De Klokkenstoel', in Goingarijp.
Restaurant ‘De Klokkenstoel’ ligt samen met de Bed en Breakfast, de appartementen en de eigen jachthaven op een van de mooiste plekjes van Friesland in het dorpje Goingarijp. Het idyllische dorpje ligt aan de Goingarijpster Poelen en het Sneekermeer en slechts 6 km van Joure.
De Klokkenstoel is gevestigd in een mooie kop/romp boerderij. Deze staat pal naast een eeuwenoud kerkje met een klokkenstoel in het hart van het dorp; vandaar de naam.

Goingarijp 01

Vanaf 11 uur bent u van harte welkom en staat de koffie klaar. Om 12 uur verzamelen we ons voor de jaarvergadering. Daarna zal de heer Karel Gildemacher uit Joure ons vertellen over de cultuurhistorie van de omgeving van Joure en over Hetttinga's die daar gewoond hebben.
's Middags heeft u de keuze uit een door ons georganiseerde boottocht of fietstocht, maar u kunt er ook zelf op uit trekken.

Bent u nieuwsgierig naar deze schitterende omgeving nabij het Sneekermeer, de cultuur en historie uit deze streek en wilt u meer weten over de bewoners, meldt u zich dan snel schriftelijk aan en wel voor 10 mei a.s.

Het programma van deze dag
Locatie:
De Klokkenstoel, It Hof 3, 8511 AE Goingarijp. Tel.: 0566-689301,
http://deklokkenstoel.nl
Een week tevoren kunt u op de website van de Hettinga Stichting een kaartje vinden met de parkeermogelijkheden in het dorp. Bij verkeerd parkeren riskeert u een bekeuring.

11.00 uur:
Ontvangst met koffie/thee met Friese oranjekoek. Tijd om gezellig bij te praten met vele familieleden, Hettinga’s en aanverwanten.

12.00 uur:
De jaarlijkse vergadering met verslag van de activiteiten van het bestuur en het financieel verslag.

12.30 uur:
De heer Karel Gildemacher komt deze dag spreken over de cultuurhistorie van de omgeving van Joure en Scharsterland. Hierbij zal de heer Gildemacher ook vertellen over de geschiedenis van de Hettinga’s die in deze omgeving gewoond en geleefd hebben.

Karel F. Gildemacher studeerde Fries, Nederlands, biologie, geografie en geschiedenis en richtte zich de laatste decennia, naast een loopbaan in basis-, voortgezet en hoger onderwijs, op het onderzoek naar toponiemen (z.g. aardrijkskundige namen) met name in relatie tot de cultuurhistorische geschiedenis van de bewoners van het gebied en de historisch-geografische features ervan.
Na de onderwijsloopbaan, eindigend als instituutsdirecteur van een hogeschool, werkte hij projectmatig als naamkundige bij de Fryske Akademy. Sinds 2007 werkt hij als zelfstandig onderzoeker, publicist en adviseur.

14.00 uur:
Het middagprogramma begint en u kunt kiezen uit de volgende onderdelen:

 • Fietstocht, uitgezet door de fietscommissie, o.l.v. Maikel Galama in de omgeving van Joure.
  U dient zelf een fiets mee te nemen en zelf voor een lunch te zorgen.
 • Rondvaart op de boot Johanna Jacoba
  We vertrekken vanaf het restaurant De Klokkenstoel via de Noorder Oude Weg naar de Langweerder Wielen. Dan naar de Oudhof, via een stukje Margrietkanaal naar het Sneekermeer. We steken het meer over, gaan door de grote sluis en dan stuurboord uit langs Terhorne en over de Terkaplester en de Goingarijpster Poelen weer terug. Er kunnen, vanwege de ruimte op het schip, maximaal 30 personen mee.
  Kosten voor deelname aan de rondvaart, inclusief twee broodjes als lunch, bedragen E. 22,00 p.p.
Goingarijp 02
 • Museum Joure “Van koffie tot klokken”
  Een familiemuseum over vakmanschap, techniek en ondernemerszin. Het museum Joure bestaat uit 10 meest authentieke gebouwen. Fabriekjes, woonhuizen, werkplaatsen, winkel en pakhuizen op het voormalige industrieterrein van rond 1900. Hierin zijn de collecties op het gebied van Douwe Egberts, koffie, thee, klokken, ambachtelijk vakmanschap en hedendaagse kunst te vinden. U kunt hier op eigen gelegenheid naar toe gaan.
  Adres: Geelgieterstraat 1-11, 8501 CA Joure. Tel. 0513-41 22 83, www.museumjoure.nl
  De toegangsprijs voor een volwassene bedraagt E 5,00

17.00 uur:
Gelegenheid om onder het genot van een glaasje gezellig samen te zijn.
(consumpties zijn voor eigen rekening)

18.00 uur:
Aanvang van het warm buffet (drank en koffie zijn voor eigen rekening).

Kosten voor deelname aan deze dag persoon:

- ochtendprogramma E 8,50
- ochtendprogramma + fietstocht E 8,50
- ochtendprogramma + boottocht incl. broodjes E 30,50
- dagprogramma incl. buffet E 33,50
- dagprogramma incl fietstocht en buffet E 33,50
- dagprogramma incl. boottocht (incl. broodjes) en buffet E 55,50

Vul snel het aanmeldingsformulier in en stuur dat op per post of per e-mail, en maak uw bijdrage voor 10 mei a.s. over naar rekeningnummer:
NL22 RABO 0132 6880 93 t.n.v. de Hettinga Stichting te Geleen,
met vermelding van uw woonplaats
.

Overnachting
Desgewenst kunt u voor en/of na de Hettingadag in De Klokkenstoel overnachten. De B&B beschikt over een aantal comfortabele kamers met badkamer,
kosten E 42,50 p.p.p.n. incl. ontbijt.
Om een kamer te boeken kunt bellen met Marga van den Brink: 06-30 37 34 52.

Heeft u vragen neem dan contact op met het secretariaat.

Parkeren bij de Klokkenstoel in Goingarijp.

Goingarijp

 
 

© Hettinga Stichting website d.d. 5 nov.2006.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook en evenmin in retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hettinga Stichting.