naar homepage

Hettinga Stichting

 

 

Hettinga Stichting
Hettinga families
donateurs
genealogie
onderzoek
Nieuwsbrief
het nieuws
kwartierstaten
kwartierstaten familie
fietsroutes
de routes vanaf 2003
links
gastenboek
 
Hettingadag 21-05-2016

 

De Hettinga Stichting.

Via deze website willen wij u op de hoogte houden van hetgeen de Hettinga Stichting zo al doet en we vermelden de belangrijkste nieuwsfeiten betreffende de Hettinga's uit heden en verleden.
Natuurlijk is het prettig als u donateur van onze stichting bent, want daardoor kan de stichting onderstaande doelstellingen bereiken:

 1. het bevorderen van genealogisch onderzoek,
 2. het registreren van voorwerpen, documenten en afbeeldingen die voor de Hettinga's van historische betekenis zijn,
 3. het jaarlijks organiseren van een Hettingadag,
 4. het tweemaal per jaar uitgeven een Nieuwsbrief,
 5. het beheren van een ledenadministratie en financiën van de stichting,
 6. het publiceren van genealogische gegevens over de Hettinga's,
 7. het publiceren van Hettinga wetenswaardigheden, b.v. door het maken van routebeschrijvingen langs historische Hettinga plaatsen.

Heeft u belangstelling om deel uit te maken van het bestuur van de Hettinga Stichting dan kan dat.
Wij stellen ons voor dat u over de volgende vaardigheden beschikt:
- belangstelling voor de genealogie van de Hettinga's,
- enige redactionele vaardigheden,
- enige kennis in het omgaan met de computer,
- wederzijdse beoordeling van affiniteit met het huidige bestuur.

Onze bijzondere belangstelling gaat ook uit naar iemand die tweemaal per jaar onze Nieuwsbrief kan vormgeven. De redactionele stukken worden veelal in overleg met anderen verzorgd.

Wij vergaderen tweemaal per jaar en verdelen de taken. Heeft u enkele vrije uurtjes per maand, overweeg dan een kennismaking.

Heeft u belangdstelling neem dan contact op met de secretaris Ineke Valckx-Hettinga.
U kunt info inwinnen bij alle bestuursleden.

Bestuursleden in 2016 zijn:

 • voorzitter: Yteke Hettinga, Nijmegen
 • secretaris: Ineke Valckx-Hettinga, Raalte, e-mail
 • penningmeester/werkgroep genealogie/webmaster: Jan Rein Hettinga, Geleen. e-mail.
 • bestuur: George Ellerbroek, Driebergen.
 • bestuur/werkgroep genealogie: Maikel Galama, Workum, e-mail.
 • bestuur/Nieuwsbrief/werkgroep genealogie: Eddy Hettinga, Heeten. e-mail.

Secretariaat:

Mw. Ineke Valckx-Hettinga
Reiger 8,
8103 AK Raalte
tel. 0572 - 36 04 04

Heeft u vragen over de Hettinga Stichting of het genealogisch onderzoek dan kunt u terecht bij het secretariaat van de Stichting.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of aanvullingen over deze website, neem dan contact op met Jan Rein Hettinga, tel. 046 - 47 47 647 e-mail.
U kunt ook een reactie plaatsen in het gastenboek !

Het bestuur vergadert twee tot driemaal per jaar.
De laatste vergadering van het bestuur van de Hettinga Stichting heeft plaats gevonden op 20 februari 2016 te Raalte.

De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn tijdens de laatste bijeenkomst zijn:

 • donateursbestand geactualiseerd,
 • financiën,
  - financieel jaar overzicht 2015,
 • stand van zaken genealogisch onderzoek:
  - onderzoek naar oudste generaties r.k. familie Hettinga.
 • Hettingadag zaterdag 21 mei 2016 Restaurant De Klokkenstoel in Goingarijp,
  met lezing door Dhr. Gildemacher en fietstocht,
 • inhoud Nieuwsbrief voorjaar 2016.

De volgende vergadering is gepland op zaterdag 15 oktober 2016 te Geleen.

 
 
© Hettinga Stichting website d.d. 5 nov.2006.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook en evenmin in retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hettinga Stichting.